SU SELECCIÓN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Albertina Cassani (Soprano) / Francesco Federici (Bar)
Título: Caro nome - Rigoletto (Verdi) / Miei signori - Rigoletto
Etiqueta: GCR (Black)
PRECIO: 50 euros