SU SELECCIN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Alexander Brailowsky (Piano)
Ttulo: Écossaises, Op 72, Nº 3 / Grande Valse Brillante en Mi Bemol Majeur (Chopin)
Etiqueta: Disque Gramophone
PRECIO: 30 euros