SU SELECCIN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Andrés Segovia (Guitar)
Ttulo: Tremolo Study (Tárrega) / Fandanguillo (Turina)
Etiqueta: Disco Gramófono
PRECIO: 30 euros