SU SELECCIÓN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Amelita Galli-Curci (Sop)
Título: Polonesa - Mignon (Thomas)
Etiqueta: Disco Gramófono
PRECIO: 30 euros