SU SELECCIN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Andrés Segovia (Guitar)
Ttulo: Fandanguillo (Turina) / Tremolo Study (Tárrega)
Etiqueta: Disco Gramófono
PRECIO: 50 euros