SU SELECCIN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Amelita Galli-Curci (Sop)
Ttulo: Gran Aria de Catalina - L´Etoile du Nord (Meyerbeer) / Caro nome - Rigoletto (Verdi)
Etiqueta: Disco Gramófono (Sample)
PRECIO: 30 euros