SU SELECCIÓN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Amelita Galli-Curci (Sop)
Título: Sevillana - Don Cesar de Bazan (Massenet) / Obeissons quand leur... - Manon (Massenet)
Etiqueta: Disco Gramófono
PRECIO: 30 euros