SU SELECCIÓN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Arnold Greir (Organ)
Título: Intermezzo - Cavalleria Rusticana (Mascagni) / Serenade (Schubert)
Etiqueta: Disco Gramófono
PRECIO: 30 euros