SU SELECCIÓN PARA VENTA DIRECTA
Artista: (Anonymous Baritone) / Orquesta
Título: Toreador - Carmen (Bizet) / Intermezzo Act III - Carmen
Etiqueta: Disco Gramófono
PRECIO: 50 euros