SU SELECCIN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Amelita Galli Curci (Sop)
Ttulo: Don César de Bazán (Massenet) / Manon (Massenet)
Etiqueta: Disco Gramófono
PRECIO: 30 euros