PRIVATE SALE - YOUR SELECTION
Artist: Banda del Batallón de Cazadores de Llerena nº 11
Title: Potpourri de Valses (Strauss & Fall) / La Ronda (Macías)
Label: Disco Gramophone
Price: 30 EUR