PRIVATE SALE - YOUR SELECTION
Artist: Eugenio Balder (Ventriloquist)
Title: Lección de canto / Cleto apocalíptico
Label: Odeon
Price: 70 EUR