PRIVATE SALE - YOUR SELECTION
Artist: Alberto Semprini (Solo de piano)
Title: Canción de Hawaii (A. Kaps) / Fantasías rítmicas Nº 8 (Green, Brown, Homer & Coslow)
Label: Odeon
Price: 30 EUR