PRIVATE SALE - YOUR SELECTION
Artist: Banda del Real Cuerpo de Alabarderos
Title: Canto árabe - Aux Bords du Sébaou (Sellenick) / Polo Gitano - Escenas Andaluzas (Bretón)
Label: Disco Gramófono
Price: 70 EUR