Bidsheet
Artist: Dimitri Onofrei (Ten)
Title: O dolci mani - Tosca / O Mimi tu piú non torni - La Boheme
Label: Odeon
Catalogue: 184224
Condition: 8
Minimum Bid: 20

Your Bid 
EURO